penetra emulzia

PENETRA EMULZIA

  • penetra emulzia

    Disperzia styrenakrylátového kopolyméru s prísadou aditív.

    Použitie : Používa sa na úpravu podkladu pred pre vádzaním povrchových úprav akrylátových fasádnych náterových hmôt JUPAKRYL F a dekoratívnych omietok FASADEN MOZAIK.

    Balenia: 10l, 5l, 1l

    Spotreba a výdatnosť: viď technický list

    Etiketa:

    penetra emulzia

    Technický list    Doporučené produkty:

    fasaden mozaik jupakryl f akrylat jupakryl f silikonakrylat jupakryl f silikonakrylat

    primal suprabel primal umyvatelny primal kolor